گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی- اخبار گروه
موفقیت جناب آقای امیر سامان رضوی فارغ التحصیل علوم آزمایشگاهی در آزمون پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 
                       

                                                                      

                                                                                                         
     موفقیت جناب آقای  امیر سامان رضوی دانشجوی فارغ التحصیل  رشته علوم آزمایشگاهی  سال ۱۳۹۸در آزمون رشته پزشکی سال جاری را به ایشان و کلیه اساتید و همکاران گروه علوم آزمایشگاهی  تبریک عرض می نماییم.
   لازم به ذکر است ایشان در زمره ۱۰ نفر ظرفیت کشوری این آزمون در رقابتی تنگاتنگ این افتخار را کسب نموده اند .
   برای این جوان سخت کوش سلامت ،سعادت و موفقیتهای روز افزون از بارگاه الهی خواستاریم. 
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=384.37384.110539.fa
برگشت به اصل مطلب