دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 25 | تعداد کل بازدید های مطالب: 36,112 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ -

مقالات اخیر اعضای هیئت علمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه گروه

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ -

سرفصل و آرایش دروس

img_yw_news
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ -

فرم ارزشیابی کارورزی

img_yw_news
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ -

برنامه هفتگی اساتید

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

بیمارستانهای آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ -

فرم ارزشیابی کارورزی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ -

لاگ بوک علوم آزمایشگاهی

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

افتخارات

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

سمینارها و کارگاهها

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

برنامه هفتگی و آموزشی گروه

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

اعضای هیئت علمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

تاریخچه گروه

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

مدیرگروه

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ -

تماس با گروه