دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارشناسان آزمایشگاههای گروه علوم آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1397/6/5 | 
آزمایشگاه ایمونولوژی: خانم فاطمه ایمانی (کارشناس آزمایشگاه)       شمارهء تماس: 86704731
آزمایشگاه  انگل شناسی: خانم ساجده سبزیان (کارشناس حشره شناسی)   شمارهء تماس:86704730
آزمایشگاه بیوشیمی:  خانم آناهیتا معاونی (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی) ، خانم معصومه عربشاهی  (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی)  و خانم فاطمه ذوالاکتاف ثانی شماره های  تماس: 86704521 و 86704531
آزمایشگاه میکروب شناسی: خانم فریبا حشمتی (کارشناس ارشد میکروب شناسی), آقای فرهاد بشری (کارشناس علوم آزمایشگاهی) و خانم پرنیا حسینی یزدی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)  شمارهء تماش: 86704718
آزمایشگاه قارچ شناسی: آقای صفر غفوری هریس  (کارشناس آزمایشگاه) شمارهء تماس: 86704669

دفعات مشاهده: 1341 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر